Onze docente Kim Schimmel maakt in de cursus Kleuters maken Muziek een begin met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, op instrumentjes spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast. Er wordt veel met thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en ook wordt de fantasie flink geprikkeld met muzieklessen in verhaalvorm over bijvoorbeeld dieren en vervoersmiddelen. De groepen worden niet te groot zodat er een veilige, persoonlijke leeromgeving ontstaat. Ouders worden in het seizoen een aantal keer uitgenodigd voor een open les of een informele uitvoering.

Kleuters maken Muziek wordt gegeven op maandag om 15:30 uur (VOL) en op woensdag om 15:15 uur (VOL) in de Omval. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in groep 1 en 2 en vinden plaats zonder ouders. (Uiteraard mogen die er in de eerste les(sen) zo nodig wel bij blijven om de kinderen te laten wennen.)

Kleuters maken Muziek heeft 33 lessen van ieder 45 minuten. De kosten bedragen in totaal €297. Aanmelden (voor de wachtlijst) kan via het formulier.