Onze docente Kim Schimmel maakt in de cursus Kleuters maken Muziek een begin met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, op instrumentjes spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast. Er wordt veel met thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en ook wordt de fantasie flink geprikkeld met muzieklessen in verhaalvorm over bijvoorbeeld dieren en vervoersmiddelen. De groepen worden niet te groot zodat er een veilige, persoonlijke leeromgeving ontstaat. Ouders worden in het seizoen een aantal keer uitgenodigd voor een open les of een informele uitvoering.

Kleuters maken Muziek wordt gegeven op maandag om tussen 15:30 en 18:00 op woensdag tussen 15:00 en 18:15 in de Omval. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in groep 1 en 2 en vinden plaats zonder ouders. (Uiteraard mogen die er in de eerste les(sen) zo nodig wel bij blijven om de kinderen te laten wennen.)

Kleuters maken Muziek heeft 2×16 lessen van ieder 45 minuten. De eerste start in september 2024 en de tweede in de eerste week van februari 2025. Voor de tarieven klikt u op onderstaande button. Wilt zich direct aanmelden voor seizoen 2024/2025? Dan kan dat ook via de aanmeld button.