Muziek op schoot (8 mnd – 4 jaar)

Met deze cursus voor (groot-)ouder/verzorger en kind (8 mnd-4 jaar) doe je je kindje en jezelf een groot plezier! De gezellige lessen worden al gauw dierbare wekelijkse momenten waarin je je kindje vanuit jouw veilige nabijheid ziet genieten en leren. We gaan o.a. zingen, bewegen, dansen en op instrumentjes spelen en besteden spelenderwijs aandacht aan de vier seizoenen en andere aansprekende thema’s.

Kleuters maken Muziek (groep 1 & 2)

Onze docente Kim Schimmel maakt in de cursus Kleuters maken Muziek een begin met muzikale vorming. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in groep 1 en 2 en vinden plaats zonder ouders. (Uiteraard mogen die er in de eerste les(sen) zo nodig wel bij blijven om de kinderen te laten wennen.)

Kleuters maken muziek wordt gegeven op maandagmiddag (er zijn nog enkele plekken) en op woensdagmiddag (deze cursus is VOL) in de Omval. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de cursus ook starten op de maandagmiddag in OBS het Atelier in Holland Park.

Muziek­ Oriëntatie (groep 3 en 4)

Kim Schimmel geeft een afwisselende cursus waarin kinderen uit groep 3 en 4 een waardevolle basis leggen voor hun verdere muzikale ontwikkeling.

Muziekoriëntatie voor kinderen wordt gegeven op de maandagmiddag en woensdagmiddag in de Omval. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de cursus ook starten op de maandagmiddag in OBS het Atelier in Holland Park.