Kleuters maken muziek

In de cursus Kleuters maken muziek wordt een begin gemaakt met muzikale vorming.

Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod.

We gaan zingen, op instrumentjes spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling.

Muziek op schoot

Met deze cursus voor (groot-)ouder/verzorger en kind (8 mnd-4 jaar) doe je je kindje en jezelf een groot plezier!

De gezellige lessen worden al gauw dierbare wekelijkse momenten waarin je je kindje vanuit jouw veilige nabijheid ziet genieten en leren.

We gaan o.a. zingen, bewegen, dansen en op instrumentjes spelen en besteden spelenderwijs aandacht aan de vier seizoenen en andere aansprekende thema’s.

Muziek­oriëntatie

Een afwisselende cursus waarin kinderen van 6-8 jaar een waardevolle basis leggen voor hun verdere muzikale ontwikkeling.

Muziektheoretische onderwerpen zoals het notenschrift, maat & ritme, worden afgewisseld en gecombineerd met zingen, op instrumenten spelen, luisterspelletjes en bewegen.