Tarieven seizoen 2020/2021

Voor leerlingen jonger dan 21 jaar die in Diemen wonen of naar school gaan, geldt de jaarcursusprijs van € 550,– voor individuele lessen van 20 minuten per week.

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar (en jonger dan 21), zijn individuele lessen mogelijk van 30 minuten per twee weken. De jaarcursusprijs is dan € 412,50.

Voor deze leerlingen wordt het muziekonderwijs door de gemeente Diemen gesubsidieerd.

Voor leerlingen die niet in Diemen wonen of op school gaan, geldt een jaarcursusprijs van € 700,- voor individuele lessen van 20 minuten per week. Voor lessen van 30 minuten in de twee weken geldt een jaarcursusprijs van € 525,-.

Voor de groepslessen Kleuters maken Muziek geldt een cursusprijs van € 200,– per cursusjaar. Het cursusgeld voor groepsles blokfluit wordt berekend naar rato van het aantal deelnemers.

Voor volwassenen die wekelijks individuele lessen van 20 minuten bij de Muziekschool willen volgen geldt een jaarcursusprijs van € 700,- plus 21% BTW, ofwel € 847,-. Voor individuele lessen van 30 minuten in de twee weken is de cursusprijs € 525,- plus 21% BTW, ofwel € 635,25.

De cursus DJ-les kost € 412,50 voor 10 lessen van een uur.

Bij aanmelding aan het begin van het seizoen en betaling in een keer geldt 25 euro korting.

Bij meerdere leerlingen in een gezin geldt voor het tweede gezinslid 10% korting en voor het derde 15% op volgorde van aanmelding.

Deelname aan Muziek op Schoot kost € 75 (cursus van 10 weken).

Deelname aan leerorkest Het Diemer Orkestje kost € 80 voor leerlingen van de muziekschool en € 100 voor niet-leerlingen.

Deelname aan het strijkersensemble kost € 120 voor leerlingen van de muziekschool en € 150 voor niet-leerlingen.

Deelname aan het slagwerkensemble kost € 100 voor leerlingen van de muziekschool en € 125 voor niet-leerlingen.

Deelname aan Bandsessies kost € 100 voor leerlingen van de muziekschool en € 125 voor niet-leerlingen.

De tarieven gelden per schooljaar (augustus tot en met juli) en worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Bij afwijkende afspraken kunnen andere tarieven gelden.

Op alle lessen zijn de algemene voorwaarden van de Muziekschool Diemen van toepassing.

Bijzondere bijstand culturele activiteiten
Wanneer u een laag inkomen heeft (tot 130% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm) en de contributie van deelname aan culturele activiteiten voor uw kind(eren) in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar niet kunt betalen, dan komt u wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met het team Sociale Zaken. Het team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur op het telefoonnummer (020) 31 44 664.