Diny Koremans 20 februari 1947 – 17 mei 2024

Afgelopen vrijdag ontvingen wij het verdrietige nieuws dat ons vroegere bestuurslid Diny Koremans die dag is overleden. Diny was niet zomaar lid van het bestuur maar zij wijdde zich met hart en ziel aan het reilen en zeilen van Muziekschool Diemen. Zij stond aan de wieg toen de Muziekschool in 1988 begon, aanvankelijk als kweekvijver voor de Diemer Harmonie. Al snel werd het lesaanbod uitgebreid met piano, gitaar en algemene muzikale vorming.

Met het overlijden van Diny Koremans moeten wij voor de tweede en nu laatste maal afscheid van haar nemen. Het bestuur waarin zij 15 jaar geleden plaatsnam om Muziekschool Diemen weer op te laten bloeien, zegde haar in 2021 vaarwel. Voor Diny’s vrijwillige inzet bij zowel Muziekschool als Harmonie ontving zij op 31 januari 2022 uit handen van wethouder Jeroen Klaasse de Zilveren Diemer Speld.

Diny worstelde al jaren met haar gezondheid, maar hield steeds de moed erin. Nu moest zij toch haar lot aanvaarden.

Wij wensen haar naasten en in het bijzonder haar man Henk veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Dat zij troost mogen vinden in de muziek.

Bestuur en medewerkers van Muziekschool Diemen

Diny Koremans 20 februari 1947 – 17 mei 2024

Afgelopen vrijdag ontvingen wij het verdrietige nieuws dat ons vroegere bestuurslid Diny Koremans die dag is overleden. Diny was niet zomaar lid van het bestuur maar zij wijdde zich met hart en ziel aan het reilen en zeilen van Muziekschool Diemen. Zij stond aan de wieg toen de Muziekschool in 1988 begon, aanvankelijk als kweekvijver voor de Diemer Harmonie. Al snel werd het lesaanbod uitgebreid met piano, gitaar en algemene muzikale vorming.

Met het overlijden van Diny Koremans moeten wij voor de tweede en nu laatste maal afscheid van haar nemen. Het bestuur waarin zij 15 jaar geleden plaatsnam om Muziekschool Diemen weer op te laten bloeien, zegde haar in 2021 vaarwel. Voor Diny’s vrijwillige inzet bij zowel Muziekschool als Harmonie ontving zij op 31 januari 2022 uit handen van wethouder Jeroen Klaasse de Zilveren Diemer Speld.

Diny worstelde al jaren met haar gezondheid, maar hield steeds de moed erin. Nu moest zij toch haar lot aanvaarden.

Wij wensen haar naasten en in het bijzonder haar man Henk veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Dat zij troost mogen vinden in de muziek.

Bestuur en medewerkers van Muziekschool Diemen