Kinderen

Kleuters maken muziek voor groep 1/2

In de cursus Kleuters maken muziek wordt een begin gemaakt met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, op instrumentjes spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast. Er wordt veel met thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en ook wordt de fantasie flink geprikkeld met muzieklessen in verhaalvorm over bijvoorbeeld dieren en vervoersmiddelen. De groepen worden niet te groot zodat er een veilige, persoonlijke leeromgeving ontstaat. Ouders worden in het seizoen een aantal keer uitgenodigd voor een open les of een informele uitvoering. Kleuters maken muziek wordt gegeven op de woensdagmiddag. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in groep 1 en 2 en vinden plaats zonder ouders. (Uiteraard mogen die er in de eerste les(sen) zo nodig wel bij blijven om de kinderen te laten wennen.) Het zijn cursussen van 10 lessen van ieder 45 minuten. De kosten zijn €85 per cursus van 10 lessen. Kim Schimmel is onze nieuwe docente. Aanmelden kan via het formulier. Meld je kind nu aan!

Kleuters maken muziek voor groep 1/22023-02-21T13:35:52+00:00

Muziek op schoot

Na vertrek van onze fantastische Muziek op Schoot docent Judith Sijp en door krapte in de arbeidsmarkt blijkt het haast onmogelijk om deze cursus opnieuw aan te bieden. In samenwerking met onze docent kindercursussen Kim Schimmel, de coördinator en in overleg met het bestuur zijn wij een nieuw format aan het ontwikkelen om te kijken of wij vanaf de start van het volgende seizoen (23/24) een nieuwe cursus kunnen starten voor de allerjongsten (1 t/m 4 jaar) in een zelfde soort vorm als Muziek op Schoot. Bij nieuws houden we u op de hoogte.

Muziek op schoot2023-02-21T13:32:43+00:00

Muziekoriëntatie voor kinderen in groep 3/4

Een afwisselende cursus waarin kinderen uit groep drie en vier een waardevolle basis leggen voor hun verdere muzikale ontwikkeling. Muziektheoretische onderwerpen zoals het notenschrift, maat & ritme, worden afgewisseld en gecombineerd met zingen, op instrumenten spelen, luisterspelletjes en bewegen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende muziekstijlen. Ook maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten vanaf februari tot de zomer. In de vrolijke lessen wordt ook de sociale ontwikkeling gestimuleerd, door het leren luisteren naar elkaar, het samen spelen en bewegen. Muziekoriëntatie voor kinderen wordt gegeven op de woensdagmiddag. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen uit groep drie en vier van de basisschool. Het zijn cursussen van 17 lessen van ieder 45 minuten. De kosten zijn €144,50 per cursus van 17 lessen. Kim Schimmel is onze nieuwe docente. Aanmelden kan via het formulier. Meld je kind aan!

Muziekoriëntatie voor kinderen in groep 3/42023-02-21T13:34:53+00:00
Ga naar de bovenkant
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0