Instrumenten

zang

De stem is een bijzonder instrument, in tegenstelling tot alle andere instrumenten is de stem al een leven lang in gebruik. De manier waarop men spreekt en zingt en ook de vorm van de binnenkant van het gezicht waarin het stemgeluid resoneert en versterkt wordt, bepalen samen met de lengte van de stembanden, de mogelijkheden en het karakter van een stem. Elk stemgeluid is daarom uniek! De zangles bestaat uit 2 delen. In de eerste helft wordt door middel van oefeningen gewerkt aan zangtechniek. Het gaat dan o.a. om; ademhalingstechniek, goede dictie, het uitbreiden van het stembereik, volume, en het ontwikkelen van de klankkleur van de stem. Mocht de leerling geen noten kunnen lezen, wordt ook aan dit aspect aandacht besteed. In de tweede helft van de les wordt gewerkt aan een muziekstuk, dat kan klassiek, pop, musical en in beperkte mate jazz zijn. Het repertoire wordt gekozen in overleg: eigen voorkeur voor een bepaalde stijl of een bepaald stuk is van belang. Bij het werken aan een muziekstuk staat het muzikaal zo overtuigend mogelijk overbrengen van de compositie centraal. Ook wordt gewerkt aan interpretatie van de tekst en aan presentatie. Gedurende een seizoen zijn er tenminste twee presentatiemomenten.

zang2024-03-16T07:53:22+00:00

Slagwerk

Kun je niet stilzitten met je handen en voeten? Vind je het leuk om overal op te tikken? Dan ben je zeker iemand die slagwerk of drums wil gaan spelen. Je kunt trommelen op diverse instrumenten waaronder drumstel, maar ook djembé, cajon, pauken, bongo's, conga's en andere soorten trommels. Ook kun je melodie slagwerkinstrumenten gaan spelen zoals de xylofoon, vibrafoon, klokkenspel of marimba. Ook met stokken natuurlijk maar wel liedjes zoals bijvoorbeeld bij een blaas- of strijkinstrument of piano. Je leert ritmes spelen en lezen van bladmuziek en meespelen met audiotracks. Wil je slagwerk gaan spelen, dan kun je veel verschillende instrumenten leren bespelen in diverse muziekstijlen. Dat maakt het interessant. Je hoeft dus niet altijd met hetzelfde instrument te musiceren. Daarbij komt, dat je in allerlei verschillende groepjes, bands en orkesten mee kunt doen, want slagwerk is altijd nodig. De slagwerklessen omvatten in principe alle slagwerkinstrumenten o.a. snare drum, pauken, marimba, drumstel, concert bass drum, bekkens en de effectinstrumenten zoals tamboerijn, triangel, shaker, castagnetten maar ook bongo’s, conga’s etc.. Ook kan men les krijgen op djembé en cajon. Vooral voor melodische slagwerkinstrumenten zoals marimba, xylofoon en vibrafoon is het ook belangrijk dat je de toonhoogtes leert lezen, net zoals bij een blaasinstrument of piano. Elk slagwerkinstrument heeft ook zijn eigen speelmanier en stokkenkeuze. O.a. het vasthouden van de stokken voor de verschillende slagwerkinstrumenten is soms net iets anders om goed op het instrument te kunnen spelen. Wil je dus slagwerk gaan spelen dan kun je heel veel verschillende instrumenten leren bespelen en dat maakt het nou net interessant. Je ziet op tv vast wel eens een show waar een orkestje bij zit met een drummer en een slagwerker die heel veel verschillende instrumenten bespeelt en dat is dus het leuke aan slagwerk spelen. Je hoeft niet altijd met hetzelfde instrument te musiceren. Je bent heel veelzijdig. Daarbij komt, dat je dan ook in allerlei verschillende groepjes, bands en orkesten mee kunt doen, want slagwerk is altijd nodig. Momenteel vinden de drum- en slagwerklessen plaatst in een drumruimte aan de Visseringweg 60 in Diemen-Zuid. Daar kan momenteel helaas alleen drumles en trommelles gegeven worden. Muziekschool Diemen is hard op zoek naar een locatie waar we alle slagwerklessen kunnen geven, het popaanbod kunnen verzorgen en het slagwerkensemble kunnen opstarten. Weet iemand een geschikte ruimte in Diemen? Neem dan contact op met onze coördinator Rombout Stoffers via coordinator@muziekschooldiemen.nl

Slagwerk2024-03-15T15:33:48+00:00

piano

De piano is een heel veelzijdig instrument dat in bijna alle soorten muziek toegepast wordt, zowel solo als begeleiding. De piano is een toetsinstrument en komt in verschillende vormen voor, als vleugel, als gewone piano en er zijn veel modellen elektrische piano.De moderne piano is geëvolueerd uit de fortepiano, het instrument waarop bijvoorbeeld Mozart al zijn pianomuziek heeft gecomponeerd. De pianoles wordt gebaseerd op de mogelijkheden en de interesses van de leerling. Ik heb een groot aantal muziekstukken uit verschillende richtingen om tijdens de les te gebruiken. Bijvoorbeeld klassiek, pop, jazz, musical, ragtime en de beginselen van improvisatie. Natuurlijk mag je zelf ook muziek inbrengen.

piano2024-03-16T10:10:44+00:00

keyboard

Met een keyboard wordt – in de Nederlandse taal – doorgaans het toetseninstrument bedoeld dat naast talloze klanken ook een begeleidingsautomaat aan boord heeft die via akkoorden wordt aangestuurd. Deze 'arrangeerkeyboards' bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van automatische begeleiding in diverse stijlen en genres. Het 'arrangeerkeyboard' is in feite de opvolger van het vroegere huisorgel. Een andere tak binnen de familie is de synthesizer. Deze is in vergelijking met de arrangeerkeyboards geavanceerder waar het gaat om zelf klanken maken en klankbewerking. Aan de andere kant is er vaak geen automatische begeleiding en geluidversterking aanwezig. Deze worden daarom hoofdzakelijk gebruikt om te componeren of in een band te spelen. Tegenwoordig bestaat de synthesizer zowel in hardware- als in software-vorm. Nog een andere categorie is het midi keyboard of master keyboard. Deze heeft in zijn pure vorm geen klanken aan boord. Een master keyboard kan via een MIDI-verbinding of USB-poort worden aangesloten op een soundmodule of computer. Zodoende kunnen de klanken van het instrument of computer die erop aangesloten is (op dat ogenblik de "slave") worden aangestuurd. Het master keyboard is daarmee een soort MIDI-controller. Een arrangeerkeyboard of synthesizer kan eveneens dienstdoen als master keyboard, mits er in een MIDI-aansluiting is voorzien.

keyboard2024-03-15T15:22:06+00:00

Drums

Kun je niet stilzitten met je handen en voeten? Vind je het leuk om overal op te tikken? Dan is drummen iets voor jou! Bij het leren spelen van het drumstel maak je gebruik van alle ledematen. Je moet dus gaan leren om op verschillende momenten handen en voeten apart óf tegelijk te bewegen. Dit wordt langzaam opgebouwd met oefeningen, waarbij je ook meteen het notenschrift, dat gebruikt wordt voor de drumnotatie, gaat leren. Cursisten die drums willen leren krijgen dus meteen les aan het drumstel en passen de techniekoefeningen toe op het drumstel. Tevens wordt in de les gebruik gemaakt van audiotracks om de ritme oefeningen mee te kunnen oefenen. Ook het gebruik van diverse fills met verschillende ritmische patronen wordt langzaam opgebouwd. De beginoefeningen zijn gebaseerd op popritmes. Als je deze drumritmes en fills beter beheerst, wordt ook de blues, shuffle, jazz, funk etc. geleerd. Zo leer je verschillende stijlen te drummen en kun je je eigen voorkeur ontwikkelen. Momenteel vinden de drum- en slagwerklessen plaatst in een drumruimte aan de Visseringweg 60 in Diemen-Zuid. Daar kan momenteel helaas alleen drumles en trommelles gegeven worden. Maar geen slagwerkles. Muziekschool Diemen is hard op zoek naar een locatie waar we alle slagwerklessen kunnen geven, het popaanbod kunnen verzorgen en het slagwerkensemble kunnen opstarten. Weet iemand een geschikte ruimte in Diemen? Neem dan contact op met onze coördinator Rombout Stoffers via coordinator@muziekschooldiemen.nl

Drums2024-03-15T15:06:10+00:00

tuba/hoorn

De tuba is de naam voor een aantal koperen blaasinstrumenten in het bas-register. Instrumenten die onder de tubafamilie worden geschaard zijn het eufonium (soms tenortuba genoemd) en de (bas)tuba's (gestemd in F, Es, C of Bes). Tuba is een benaming die in vele talen wordt gebruikt en ongespecificeerd verstaat men onder 'tuba' meestal een bastuba. In amateurblaasorkesten in Nederland en België heeft men echter dikwijls de gewoonte om onder de term 'tuba' een eufonium te verstaan.

tuba/hoorn2024-03-15T15:52:17+00:00

trombone/trompet

De trombone is een blaasinstrument dat tot het scherpe koper wordt gerekend. De naam stamt van het Italiaanse tromba met het suffix one en betekent dus "grote trompet". In de volksmond wordt dit instrument ook schuiftrompet genoemd, wat eigenlijk de naam van een ander koperinstrument is. De trombone is familie van de trompet en in de meest voorkomende vorm (de tenortrombone) is zij tweemaal zo lang als de B♭-trompet. Een trombone bestaat uit drie onderdelen: een ketelvormig of V-vormig mondstuk, de coulisse, een lange cilindrische metalen U-vormige uitschuifbare buis, de bekersectie, die conisch uitloopt. Door het uitschuiven kan de bespeler de effectieve buislengte verkorten of verlengen, waarmee ook de toonhoogte verandert.

trombone/trompet2024-03-15T15:46:37+00:00

saxofoon

Een saxofoon, kortweg sax, is een blaasinstrument met een conische, meestal S-vormige buis, die voorzien is van kleppen. De saxofoon wordt niet tot de koperblazers gerekend, maar zoals alle riet-blaasinstrumenten tot de houtblazers. Saxofoons hebben een conische boring – ze worden van het mondstuk naar het bekeruiteinde toe breder. Het riet begint te trillen bij het blazen, zo ontstaat het geluid dat daarna door het andere deel van het instrument gaat. De drie grote delen van de saxofoon zijn het mondstuk, de hals en het klankgat. De saxofoon is een transponerend instrument en is uitgevonden door de Belgische bouwer van muziekinstrumenten Adolphe Sax.

saxofoon2024-03-15T15:34:46+00:00

klarinet

De klarinet bestaat uit een min of meer cilindrische holle pijp met gaten, waarvan sommige met de vingers worden afgedekt, en andere met een klep. De gaten die met de vingers worden afgedekt, hebben vaak een ring (bril), waarmee kleppen worden bediend die gaten die buiten het bereik van de vingers liggen, afdekken. Daarnaast bezit de klarinet nog aparte kleppen, die onder andere met de pink bediend worden, en waarmee gaten worden geopend of gesloten. De gaten zitten allemaal aan de voorzijde van de klarinet, met uitzondering van het duimgat, dat aan de achterzijde zit. De duim van de linkerhand bedient het duimgat, maar ook een aparte klep, de duodecime klep, die gebruikt wordt voor de hogere tonen. Het uiteinde van het instrument loopt uit in een trechter die klankbeker wordt genoemd. Hiermee wordt bereikt dat de akoestische impedantie van de buis beter aangepast is aan die van de lucht, en de klarinet meer geluid produceert, vooral bij de lage tonen. Klarinetten worden meestal gemaakt van hout (vooral grenadillehout), maar ook andere materialen als metaal en tegenwoordig kunststof worden wel gebruikt. De eigenlijke geluidsproductie vindt plaats in het mondstuk. De klarinettist zet de boventanden op het mondstuk en de onderlip, die over de ondertanden naar binnen wordt gehouden, tegen het riet dat tegen het mondstuk aan gebonden of geklemd is met een rietbinder (ook wel ligatuur genoemd). Door lucht tussen het mondstuk en het riet door te blazen gaat het riet trillen. De lipspanning (embouchure) bepaalt hoeveel vrijheid het riet krijgt om te trillen. Dit heeft invloed op de toonhoogte en de klankkleur. De trilling van het riet zet de lucht in de klarinet in beweging, waardoor er geluid gemaakt wordt. De hardheid van het riet is ook belangrijk voor de klank van de klarinet. Een grotere hardheid van het riet resulteert in een warmere klank, maar een harder riet is voor beginnelingen moeilijker te bespelen. De rieten gaan slechts een beperkte tijd mee en moeten regelmatig vervangen worden. De hardheid van een riet wordt aangegeven met een getal, en varieert tussen 1 (zachtste) en 5 (hardste). De middelste maat, 2½ wordt vaak gebruikt door starters. De akoestische impedantie van de buis na het riet is verantwoordelijk voor de mogelijk te produceren toonhoogten. Een aan één zijde gesloten cilindrische buis levert een boventonenreeks met uitsluitend oneven harmonischen. Hierdoor blaast een klarinet over in de duodecime in plaats van het octaaf zoals de meeste andere blaasinstrumenten. Een moderne klarinet bestaat uit 5 losse onderdelen. Naast het mondstuk bovenaan en de klankbeker onderaan bevindt zich direct onder het mondstuk het zogenaamde tonnetje, waarvan de binnendiameter verloopt van klein naar groot. Het middelste deel met alle kleppen en gaten is ook splitsbaar in twee delen, zodat de klarinet makkelijk uit elkaar te halen is en mee te nemen. De onderdelen passen luchtdicht in elkaar middels een afdichting van kurk.

klarinet2024-03-16T10:07:10+00:00

dwarsfluit

De dwarsfluit wordt zoals de naam aangeeft, dwars op de lippen geblazen; de luchtstroom uit de mond staat haaks op de boring van het instrument. De kleinere en hoger gestemde uitvoering wordt piccolo genoemd, de grotere uitvoeringen altfluit en basfluit. De moderne dwarsfluit, tegenwoordig meestal van metaal, is door Theobald Böhm ontwikkeld uit de traverso (barokfluit) die meestal van hout was (zie hieronder onder "geschiedenis"). Een dwarsfluit bestaat uit een smalle, rechte buis met drie onderdelen, namelijk het kopstuk met een lipplaat, het middenstuk met kleppen die door de vingers bewogen kunnen worden en het voetje als extraatje om nog lagere noten te kunnen spelen. Hij wordt bij het spelen dwars naar rechts gehouden. De dwarsfluit heeft een toonomvang (ambitus) van meer dan 3 octaven. De klank in de dwarsfluit wordt gevormd door luchtsplitsing. De lucht wordt gespleten door de rand van het gaatje in het kopstuk. Het stemmen van dit instrument gebeurt door het induwen of uittrekken van het kopstuk. Men moet het instrument inkorten voor een hogere toon en uittrekken voor een lagere toon. Men kan ook de toon een beetje veranderen door de lipspanning aan te passen. Om een mooie toon te krijgen moet men de tanden van elkaar houden, het gaatje in het kopstuk voor niet meer dan twee derde bedekken, en een mooie rechte houding aannemen. Hoewel dwarsfluiten meestal van metaal zijn gemaakt, worden ze gerekend tot de houtblazers en niet tot de koperblazers. Het verschil tussen deze twee zit hem namelijk in de manier waarop de klank wordt geproduceerd, en niet in het materiaal van het instrument.

dwarsfluit2024-03-17T06:32:50+00:00
Ga naar de bovenkant
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0