Kleuters maken muziek

In de cursus Kleuters maken muziek wordt een begin gemaakt met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, op instrumentjes spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast. Er wordt veel met thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en ook wordt de fantasie flink geprikkeld met muzieklessen in verhaalvorm over bijvoorbeeld dieren en vervoersmiddelen. De groepen worden niet te groot zodat er een veilige, persoonlijke leeromgeving ontstaat. Ouders worden in het seizoen een aantal keer uitgenodigd voor een open les of een informele uitvoering.

Kleuters maken muziek wordt gegeven op de donderdagmiddag. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen van 4 en 5 jaar oud en vinden plaats zonder ouders. (Uiteraard mogen die er in de eerste les(sen) zo nodig wel bij blijven om de kinderen te laten wennen.)

Het is een cursus van 10 lessen van ieder 45 minuten. De lessen staan o.l.v. Judith Sijp. De kosten zijn € 75,- per cursus van 10 lessen.
Startdata: Donderdag 10 september, 10 december 2020 en 25 maart 2021

Lestijden: 16:00 – 16:45

GITAARLES BIJ MUZIEKSCHOOL DIEMEN

  • Leeftijd: vanaf 7 jaar (jonger in overleg)
  • Lestijd: 20 of 30 minuten, alleen of in duo
  • Dag: dinsdag of donderdag of in overleg
  • Aanschaffen: een gitaar met nylon snaren, muziekstandaard, voetenbankje en lesboek

Meld je aan voor gitaarlessen

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]