Leer (beter) viool spelen!

De viool is het hoogst klinkende strijkinstrument, en heeft vier snaren. Er is ook een altviool; deze is een klein beetje groter dan de viool en hij klinkt iets lager, je houdt hem ook onder je kin vast. We beginnen eerst viool te leren spelen, later kan er eventueel overgestapt worden naar de altviool.

De viool is een heel mooi instrument dat uit twee delen bestaat; de viool zelf en de strijkstok. Je houdt de viool met je linkerarm omhoog en dan kun je de strijkstok in de rechterhand houden. Geluid maak je door met de stok over de snaren te strijken. Met de
vingers van de linkerhand worden de verschillende tonen gemaakt. Omdat de rechterarm compleet andere bewegingen maakt dan de linkerarm is het van belang dat beide armen en handen goed leren samenwerken.

In de eerste lessen leren we de viool goed kennen, en hoe deze het beste vastgehouden kan worden. Daarna staat het leren strijken op het programma. Als je op losse snaren allerlei ritmes kan strijken, beginnen we pas met de linkerhand. Je leert eenvoudige melodieën op jouw instrument te spelen, waarbij vooral ook de zuiverheid en de
toonvorming belangrijk zijn. Zo train je het gehoor. Bij een normale ontwikkeling kunnen er aan het einde van het eerste jaar al aardig wat liedjes worden gespeeld en zijn de basisbewegingen aangeleerd.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan samenspel, zowel met een CD als met andere leerlingen. Dit is soms in kleinere groepjes, maar kan ook in het HDO Leerorkest als de leerling ver genoeg gevorderd is.

VIOOLLES BIJ MUZIEKSCHOOL DIEMEN

  • Lestijd: 20 of 30 minuten, alleen of in duo
  • Dag: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
  • Aanschaffen: in overleg

Lesdagen Gabriëlle: maandag, woensdag en vrijdag

Lesdagen Jouko: dinsdag en donderdag

Meld je aan voor vioollessen

Aanmelden voor muzieklessen