Tegemoetkoming kosten via Jeugdcultuurfonds

Naar de Muziekschool via Jeugdfonds Sport & Cultuur Diemen

Als u geen uitkering heeft, maar wel een laag inkomen, kan uw kind ook gratis meedoen aan activiteiten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Diemen.

"Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening.
Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds."


Lees meer hierover in het document Spelregels Jeugdcultuurfonds.

U kunt het geld niet als ouder zelf aanvragen. Dit moet een tussenpersoon doen voor u. Bijvoorbeeld een leerkracht op school of een buurtsportcoach van Stichting Welzijn Diemen. De medewerkers van het team Sociale Zaken helpen u graag verder. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 en 11.00 uur op (020) 31 44 888. Intermediair voor het Jeugdcultuurfonds is Dionne Tool (06 45125494, d.tool@welzijndiemen.nl)