Maarten Rongen

Maarten Rongen aan het Conservatorium te Amsterdam. In 1989 studeerde hij af als docerend en uitvoerend musicus. Maarten was als paukenist verbonden aan het Amsterdam Wind Orchestra waarmee hij diverse cd-opnames heeft gemaakt.
Momenteel doceert hij aan de muziekscholen in Diemen, Vleuten, Breukelen, Maarssen, Uithoorn en Wilnis. Ook is hij dirigent van de slagwerkgroep van de Abcouder Harmonie en coördinator van de Muziekschool Diemen.
Foto van Maarten Rongen
Daarnaast is Maarten Rongen een veel gevraagd jurylid voor de podium-, mars- en solistenwedstrijden, landelijk gecommitteerde voor de muziekexamens, repetitor bij diverse muziekverenigingen en geeft hij clinics voor slagwerkers. Tevens componeert hij voor diverse slagwerkbezettingen.