Els Hermanides

Els Hermanides studeerde schoolmuziek aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam (1989-1994) en vervolgens traverso bij Marten Root, waar zij in 1998 haar diploma`s voor docerend- en uitvoerend musicus behaalde.
els_hermanides
Als afgestudeerd schoolmusicus is Els vakleerkracht op een aantal basisscholen, waar zij de muzieklessen verzorgt, de koorklas en een instrumentaal ensemble leidt.

Vanuit de Muziekschool Diemen is zij verantwoordelijk voor het muziekonderwijs op een aantal basisscholen binnen Diemen; op de Octopus, het Palet en de Venser geeft zij projectmatig muzieklessen en als Meer-Met-Muziek docente is zij sinds 2008 de vakleerkracht op de Ark gedurende het gehele jaar.
In de muzieklessen wordt veel gezongen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan goed stemgebruik, zuiverheid, articulatie en houding. Het eenstemmige kinderlied wordt in de loop der jaren uitgebreid naar meerstemmigheid en canon zingen in allerlei talen.
Muziek en beweging is ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Spelenderwijs leren en ervaren de kinderen basisvaardigheden als hoog/laag, sterk/zacht, snel/langzaam en ervaren zij het plezier van muziekmaken. Er wordt op (Orff)instrumenten gespeeld en ze leren het notenschrift lezen en reproduceren. Ook improviseren en kennis nemen van diverse muziekstijlen komen aan bod.
Omdat alle klassen van de basisschool muziekles krijgen is het mogelijk de kinderen een goede en brede muzikale ontwikkeling te geven aan de hand van een doorlopende leerlijn. Er is dus niet sprake van het “aanleren van een kunstje”, maar ze maken zich de muzikale taal eigen, hetgeen niet alleen effect heeft op de muzikale resultaten, maar ook de sfeer binnen de school, het sociale klimaat binnen een groep en de creatieve en emotionele ontwikkeling van het kind ten goede komt.
Naast het lesgeven is Els actief als koordirigente en speelt zij regelmatig concerten met diverse ensembles en barokorkesten.